Zwroty i reklamacje

Wszystkie nasze produkty objęte są gwarancją producenta (czyli naszą). Wszelkie niezgodności, uszkodzenia itp. proszę zgłaszać na allegro@pracowniatymek.pl lub telefonicznie pod numery 503 023 485 lub 500 008 848 Czas na rozpatrzenie reklamacji: 2 tygodnie, ale jeśli to możliwe załatwimy sprawę szybciej.Koszt wysyłki wadliwego towaru jest po naszej stronie.

Zasady odstąpienia od umowy i zwrotu produktów zakupionych są dokładnie uregulowane ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz.827) .

 Art. 27.

Konsument, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

 Art. 34.

1. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz przedsiębiorcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez przedsiębiorcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje konsumentowi w przypadku gdy: 

 kupuje rzecz nieprefabrykowaną, wyprodukowaną według jego specyfikacji lub służącą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.